Projektinjohtopalvelumalli

Projektinjohtopalvelumallissamme rakennuttaja säästää
 käytännössä suurimman osan perinteisen urakointimallin pääurakoitsijan katteesta. Keskimäärin säästö vaihtelee välillä 6-12% pääurakkasummasta eli noin 4-8% kokonaisurakkasummasta.Lisäetuna
 on vielä se, että pääosa normaalien urakkamallien lisä- ja muutostöistä jää pois. Tämä lisäsäästö on parhaimmillaan 3-5%. Siis kaikkiaan säästö on merkittävä.

Palvelumallissamme kilpailutamme suunnittelijat, LVISAK urakat sekä yhdessä sovituin rajoin jaetut osaurakat 3-5 alihankkijan kesken, joista tilanteesta riippuen valitsemme rakennuttajan kanssa yhdessä kohteeseen soveltuvat suunnittellijat ja alihankkijat. Me teemme kaikki suunnittelusopimukset, LVISAK urakkasopimukset ja aliurakat suoraan tilaajan nimiin.

Me pidämme osaurakoiden ja koko projektin aikataulun sekä kustannukset kurissa vankalla kokemusellamme ja ammattitaidollamme.

Suhdanteella ei tähän edellä esitettyyn prosentuaaliseen säästöön ole vaikutusta, koska suhdanne vaikuttaa myös suoraan alihankintasopimuksiin niitä alentavasti tai kasvattavasti, riippuen siitä kumpaanko suuntaan olemme taloudessa menossa. Tässä mallissa on myös etuna se, että heti projektin alussa ei ole pakko sitoa kustannuksia kiinni kuten periteisissä urakointimalleissa, mutta tämä ei myöskään sulje sitä pois jos suhdanne näytäisi muuttuvan. Toisin sanoen, rakennuttaja pystyy poimimaan markkinaheilahteluhyödyn pitkässä projektissa jopa kahteen kertaan tai ainakin pääosasta urakkasuorituksia.

Palvelumallimme on jokatapauksessa rakennuttajalle win win tilanne, menee suhdanne kumpaan suuntaan tahansa.

Laajuuksia on projektijohtomallissamme useita:

Laajin kattaa rakennuttamistehtävät ja hankintatehtävät, kohteen työnjohdon sekä kohteen valvontatehtävät.
Välimallit kattavat rekennuttamistehtävät ja hankintatehtävät sekä kohteen työnjohdon tai rakennuttamistehtävät ja hankintatehtävät sekä kohteen valvonnan.

Kevyin malli kattaa kohteen rakennuttamisen ja hankintatehtävät.

| Vastaa

Uusimmat kommentit