Asunto-osakeyhtiörakentamisen valvonta

Uudessa rakenteilla olevassa Asunto-osakeyhtiössä on erittäin tärkeä osakkaiden edun kannalta valita ulkopuolinen valvoja kohteeseen joka ei ole millään tavalla sidoksissa perustajaurakoitsijayhtiöön nk. grynderiin.

Yleensä perustajaurakoitsija valitsee kohteeseen sopivan valvojan ja pitää siitä kiinni kohteen valmistumiseen saakka.

Asunto-osakeyhtiölain mukaisessa kokouksessa, jossa osakkailla on mahdollisuus valita oma rakennustyön valvoja on sitä järkevää käyttää vaikkakin osakkaat maksavat kustannukset itse.

Ulkopuolisen valvojan valitessaan voivat osakkaat olla varmoja siitä, että heidän etujaan valvotaan varmasti ja ilman epäilystä siitä onko rakennstyön valvojalla jonkinlaisia eturistiriitoja tai rasitteita peerustajaurakoitsijan suuntaan.

| Vastaa

Uusimmat kommentit